Du er her: 

Dagsorden for generalforsamling 2020

 1. Valg af dirigent (og sekretær)
 2. Bestyrelsens beretning
  • Formandsberetning
  • Filadelfia Uddannelse
 3. Økonomi
  • Regnskab 2019
  • Budget 2020
  • Fastsættelse af kontingent
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  • På valg er Hans Chresten Nielsen (modtager ikke genvalg), Kirsten Nørremark Jensen (modtager ikke genvalg) og Poul Henning Larsen (modtager ikke genvalg). Opstillede kandidater er: Helle Theede Kragh, Merete Nørgaard, Maibritt Elm Nielsen
 5. Valg af to revisorer
 6. Indkomne forslag.
  • §4.stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidatforslag til bestyrelsesvalg, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, som er 13. marts 2020. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 medlemmer.
 7. Eventuelt