Du er her: 

Bestyrelsen

Kirsten Nørremark Jensen, formand

Kirsten Nørremark Jensen er uddannet diakon og plejehjemsassistent fra Filadelfia i 1979 og social- og sundhedsassistent i 1997.
Hun har været formand for Diakonforbundet Filadelfia siden 2012.

Kirsten Nørremark Jensen er leder af KFUM's soldaterhjem i Borris. Hun har tidligere været afdelingsleder ved Kirkens Korshærs værested i Herning, leder af et plejehjem og har arbejdet på et socialpsykiatrisk bosted og med psykisk og fysisk handicappede.

Ud over det frivillige arbejde i Diakonforbundet, er hun også næstformand i Krifa i Region Midtjylland, hun er kirkesanger og synger i kor, og så er hun i 2015 valgt som domsmand i Vestre Landsret i Viborg.

Kirsten Slot Jacobsen, næstformand

Kirsten Slot Jacobsen er uddannet husholdningslærer i 1990. I 2008 afsluttede hun diakonuddannelsen på Institut for Sjælesorg og Diakoni, Filadelfia, og i 2015 blev hun færdig som psykoterapeut fra Eva Hildebrandt Instituttet. For Kirsten Slot Jacobsens er ”det ligeværdige møde” et vigtigt udgangspunkt i det diakonale arbejde og hun oplever altid at få lige så meget, som hun giver – ja, ofte mere, end hun giver.

Kirsten Slot Jacobsen har siden 2019 været leder af Council Center i Vildbjerg, og hun har tidligere (gennem 18 år) været ansat på Møltrup optagelseshjem.

I fritiden er hun med i kirkekor og med til at arrangere debataftner ud fra den lokale kirke.

Hans Chresten Nielsen, kasserer

Hans Chresten Nielsen har siden begyndelsen af 1980’erne arbejdet som selvstændig murer, entreprenør, projektudvikler og arkitekt.

Han er uddannet murer, og i en periode som frivillig i Kirkens Korshær tog han uddannelsen som diakon på Institut for Sjælesorg og Diakoni, Filadelfia, hvor han blev indviet i 2005.

Ud over arbejdet i Diakonforbundet Filadelfias bestyrelse, er han også medlem af Brønderslev Provstis Diakoniudvalg.

Birgitte Madsen, medlem

Birgitte Madsen arbejder som køkkenleder og diakon på Møltrup Optagelseshjem, hvor hun har været ansat siden 1990.

Hun er uddannet køkkenleder i 1990, og i 2008 afsluttede hun diakonuddannelsen (som efteruddannelse) på Institut for Sjælesorg og Diakoni, Filadelfia.

Ud over arbejdet i bestyrelsen for Filadelfias Diakonforbund, er hun også engageret i diakoniaftener i Vestjylland.

Lone Maria Birch Fuglsang, medlem

Lone Maria Fuglsang har siden 1998 arbejdet i Gribskov kommunes socialpsykiatri og har en særlig forkærlighed for det sindslidende medmenneske, psykiatrien og diakonien.

Hun er uddannet socialpædagog fra Jægerspris Socialpædagogiske seminarium i 1983, diakon fra Filadelfia i 1992, og sociolog fra Aarhus Universitet i 2014.

Lone Maria Fuglsang er blandt initiativtagerne til den nye interessegruppe, der arbejder med udvikling af diakonale metoder. Hun er også medlem af Socialpolitisk Forening, som arbejder med samfundet og de sociale og politiske udfordringer, der er i dagens samfund.

Poul Henning Larsen, medlem

Poul Henning Larsen er uddannet sygeplejerske i 1990, merkonom i ledelse i 2000 og afsluttede diplomuddannelsen i diakoni og ledelse i 2016.

Han har siden 2007 været leder af Riis Friplejehjem. Tidligere har han været assisterende leder af hjemmeplejen i Odder Kommune og har også arbejdet med salg af omsorgs- og hjælpemiddelsystemer.

Poul Henning Larsen er særligt optaget af den mellemmenneskelige relation – og at behandle hinanden ordentligt som mennesker i alle sammenhænge. Han ønsker at udbrede kendskabet til de diakonale værdier.

Kirsten Jantzen, suppleant

Kirsten Jantzen arbejder som frivilligkoordinator på Svanevig Hospice. Tidligere har hun gennem 14 år været den ene del af forstanderparret på Sønderskovhjemmet, hvor hun også vokset op, da hendes forældre har været forstanderpar på hjemmet.

I 1984 begyndte Kirsten Jantzen på Diakonhøjskolen i Aarhus på kombinationsuddannelsen som sygeplejerske og diakon. Men i løbet af uddannelsesperioden flyttede hun til Nykøbing Falster og afsluttede uddannelsen som sygeplejerske her. I 2007 afsluttede hun diakonuddannelsen fra Filadelfia.

Kirsten Jantzen brænder for at møde mennesker dér, hvor de er, og kigge ind bag overfladen – og hjælpe folk med at få det inde bagved stærkere frem og styrke det, der har brug for at blive styrket.

Anton Eg Guldager Andersen, ekstraord. medlem

Anton Eg Guldager Andersen repræsenterer Diakonforbundets ekstraordinære medlemmer i bestyrelsen. Han var præst på Filadelfia fra 1987 til 2008, hvor han flere gange stod for indvielsen af nye diakoner. Som nybagt teolog fra Århus blev han ordineret i Filadelfias Kirke i 1987, hvor han blev ansat som hospitalspræst og underviser på diakonuddannelsen.

Arbejdet blandt mennesker med psykiske lidelser motiverede ham til at læse psykologi, og i 2005 blev han cand.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. I 2008 blev han selvstændig psykolog og leder af Arbejdspsykologisk Center i Slagelse, hvor han siden 2009 har arbejdet med personlig udvikling og afklaring af psykisk sårbare mennesker for Slagelse Kommune.

Connie Yilmaz Jantzen, centerleder

Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 19
4293 Dianalund
Tlf.: 58 27 12 55
cyj@filadelfia.dk

Conny Hjelm, diakonsekretær

Filadelfia Uddannelse
Kolonivej 19
4293 Dianalund
Tlf.: 58 27 12 52
cohj@filadelfia.dk

Egon Kallestrup, kartotek

Tlf.: 97 42 88 50
ineg@mail.dk

Merete Sommer, bogholder

Tlf.: 21 72 25 63
mmmsommer@oncable.dk